23/01/2022 10:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm hoài
感懷

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 07:01

 

Nguyên tác

秋風落葉正堪悲,
黃菊殘花欲待誰。
水近偏逢寒氣早,
山深常見日光遲。
愁中卜命看周易,
夢裏招魂讀楚詞。
自笑不如湘浦雁,
飛來即是北歸時。

Phiên âm

Thu phong lạc diệp chính kham bi,
Hoàng cúc tàn hoa dục đãi thuỳ.
Thuỷ cận thiên phùng hàn khí tảo,
Sơn thâm thường kiến nhật quang trì.
Sầu trung bốc mệnh khan Chu Dịch,
Mộng lý chiêu hồn độc Sở từ.
Tự tiếu bất như Tương phố nhạn,
Phi lai tức thị bắc quy thì.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió thu rụng lá buồn mơ
Cúc vàng tàn tạ, còn chờ ai đây
Gần sông hơi lạnh bốc đầy
Núi sâu trời cũng chậm chầy kéo qua
Trong sầu, dịch số mở ra
Sở từ đọc, ngỡ hồn ta gọi về
Không bằng nhạn bến Tương kia
Đày nam khách trục đường về xa xăm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Cảm hoài