30/01/2023 23:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Muôn nghìn đôi mắt

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/03/2016 13:34

 

Đôi mắt đêm nhìn em xao xuyến
Mắt trăng vàng rực rỡ yêu đương
Và mắt của muôn nghìn vạn vật
Đang về cõi vô thường

Gió đòi yêu nhau
Trăng yêu
Nghìn sao đa tình đến vội
Sợ một mai xế chiều
Ai hay bờ hư thực
Thế giới nào xa xôi
Ôm thời gian thao thức
Hồn xa khuất bên đời

Còn em sao lại thế?
Đứng một mình lẻ loi.
Nguồn: Dốc đam mê, NXB Âm nhạc DIHAVINA, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Muôn nghìn đôi mắt