28/09/2022 12:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viếng cụ Sào Nam

Tác giả: Mai Lâm - Đoàn Văn Thăng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2020 14:45

 

Khoanh tay buồn ngắm cảnh giang san,
Tham tiếc gì đâu chút sống tàn!
Bể rộng chứng cho lòng mền nước,
Trời cao soi thấu dạ thương đàn.
Khua chuông gắng gọi hồn dân tộc,
Mài kiếm hoài trông sức ngoại bang.
Nấm đất cố đô vùi chí cả,
Anh hùng còn lại tiếng gian nan!
Hà Nội, 1940

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Lâm » Viếng cụ Sào Nam