20/09/2020 04:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương thị lâm đình thám đắc cổ tra
楊氏林亭探得古槎

Tác giả: Hoàng Phủ Nhiễm - 皇甫冉

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 16/08/2016 08:59

 

Nguyên tác

千年古貌多,
八月秋濤晚。
偶被主人留,
那知來近遠。

Phiên âm

Thiên niên cổ mạo đa,
Bát nguyệt thu đào vãn.
Ngẫu bị chủ nhân lưu,
Na tri lai cận viễn.

Dịch nghĩa

Một ngàn năm để lại nhiều hình dạng cổ vật,
Một buổi chiều thu tháng tám nọ trời nổi sóng lớn.
Ta tình cờ được chủ nhân giữ lại,
Nhờ vậy mà được tới xem và biết đầu đuôi (về chiếc bè cổ trong đình).

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sau ngàn năm có nhiều vật cổ
Nhân buổi chiều thu nọ sóng to
Tình cờ chủ giữ lại nhà
Được xem và kể chiếc bè cổ xưa.
Tiêu đề có bản chép là Thám đắc cổ tra.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Nhiễm » Dương thị lâm đình thám đắc cổ tra