19/05/2022 01:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạng Sơn đạo trung kỳ 2
諒山道中其二

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2013 19:48

 

Nguyên tác

北諒交疆漢將臺,
錯疑薏苡落污萊。
無窮今古樹榮謝,
不老溪山人往來。
道路見從青草出,
田疇聞自綠雲開。
奇觀最是長天色,
中極經星絢斗台。

Phiên âm

Bắc Lạng giao cương Hán tướng[1] đài,
Thác nghi ý dĩ[2] lạc ô lai.
Vô cùng kim cổ thụ vinh tạ,
Bất lão khê sơn nhân vãng lai.
Đạo lộ kiến tòng thanh thảo xuất,
Điền trù văn tự lục vân khai.
Kỳ quan tối thị trường thiên sắc,
Trung cực kinh tinh huyến Đẩu Thai.

Dịch nghĩa

Giáp ranh Bắc Lạng có đài tướng Hán
Cỏ hoang nước đọng, ngỡ ý dĩ rơi
Cây cối héo tươi, xưa nay vẫn thế
Người người qua lại, khe núi chẳng quen
Đường cái đi ra từ đám cỏ biếc
Ruộng nương lộ khỏi tren tầng mây xanh
Cảnh quan đẹp nhất, sắc trời một dải
Trong vòm tinh tú, rực rỡ Đẩu, Thai

Bản dịch của Lâm Giang

Giáp ranh Bắc Lạng ngôi đền Hán
Nước đọng cỏ hoang, ý dĩ rơi
Kim cổ vô cùng, cây xấu tốt
Núi khe không đổi, vẫn đông người
Đường ra từ bãi cỏ xanh ngát
Nương lộ trên cao mây biếc trời
Rất đỗi kỳ quan, xanh một dải
Đẩu Thai rực rỡ khắp nơi nơi
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
[1] Chỉ Mã Viện, tướng nhà Hán.
[2] Một thứ cỏ có quả, trong có nhân trắng, dùng nấu cháo ăn và làm thuốc được. Mã Viện lúc ở Giao Chỉ, thường ăn hạt ý dĩ để thân thể được nhẹ nhàng, giảm dục và chống lại chướng khí. Hạt ý dĩ ở phương nam to, Viện muốn đem về trồng. Khi rút quân, Viện cho chở về một xe, người bấy giờ cho là Viện chở châu ngọc ở phương nam về, bọn quyền quý nhìn vào. Viện bấy giờ được vua yêu, nên không để ý tới. Sau khi Viện chết, có người dâng thư cáo về việc này, cho là xe trước đây chở Viện về toàn là châu ngọc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Lạng Sơn đạo trung kỳ 2