26/09/2022 19:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch cưu thiên
白鳩篇

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2010 04:57

 

Nguyên tác

翩翩白鳩,
載飛載鳴。
懷我君德,
來集君庭。
白雀呈瑞,
素羽明鮮,
翔庭舞翼,
以應仁乾。
交交鳴鳩,
或丹或黃。
樂我君惠,
振羽來翔。
東璧餘光,
魚在江湖。
惠而不費,
敬我微軀。
策我良駟,
習我驅馳。
與君周旋,
樂首亡餘。
我心虛靜,
我志沾濡。
彈琴鼓瑟,
聊以自娛。
淩雲登臺,
浮遊太清。
扳龍附鳳,
目望身輕。

Phiên âm

Phiên phiên bạch cưu,
Tái phi tái minh.
Hoài ngã quân đức,
Lai tập quân đình.
Bạch tước trình thuỵ,
Tố vũ minh tiên,
Tường đình vũ dực,
Dĩ ứng nhân càn.
Giao giao minh cưu,
Hoặc Đơn hoặc Hoàng.
Lạc ngã quân huệ,
Chấn vũ lai tường.
Đông bích dư quang,
Ngư tại giang hồ.
Huệ nhi bất phí,
Kính ngã vi khu.
Sách ngã lương tứ,
Tập ngã khu trì.
Dữ quân chu toàn,
Lạc thủ vong dư.
Ngã tâm hư tĩnh,
Ngã chí triêm nhu.
Đàn cầm cổ sắt,
Liêu dĩ tự ngu.
Lăng vân đăng đài,
Phù du thái thanh.
Bản long phụ phụng,
Mục vọng thân khinh.

Bản dịch của Lê Xuân Mai

Chập chờn câu trắng một màu
Hót gù rộn rã, xạc xào lượn bay
Nhớ vua công đức cao dày
Chim bay về họp đông đầy sân vua
Tin lành chim trắng tới đưa
Toàn thân sắc trắng lông tơ sáng ngời
Trước sân bay lượn vô tư
Như là bồi đáp lòng từ trời cao
Tai nghe ríu rít chim kêu
Đơn, Hoàng, hai huyệt không lơi lúc nào
Ta vui ân huệ vua trao
Rung lông, vỗ cánh lao xao bay vòng
Ánh đào còn nhuộm tường đông
Sông hồ cá lội vẫy vùng một phương
Giữ gìn chút huệ vua ban
Giữ gìn thân mọn bảo toàn quốc gia
Đánh roi ngựa tứ cho ta
Để ta rong ruổi gần xa tung hoành
Cùng vua du ngoạn vòng quanh
Đạo vui năm tháng, cơ hàn chẳng lo
Giữ lòng thanh tịnh hư vô
Chí ta đằm thắm như hồ chẳng vơi
Đàn cầm, đàn sắt gảy chơi
Xuề xoà phóng túng tự vui một mình
Lên đài cao vút mây xanh
Ngao du khắp cõi thái thanh thoả lòng
Vịn rồng, dựa phượng thung dung
Tự trông, thân nổi lâng lâng nhẹ nhàng
Nguồn: Khổng Minh, NXB Đà Nẵng, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Bạch cưu thiên