17/01/2021 04:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hồng Đô quán
題鴻都觀

Tác giả: Đỗ Quang Đình - 杜光庭

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 05/06/2007 20:20

 

Nguyên tác

亡吳霸越已功全,
深隱雲林始學仙。
鸞鶴自飄三蜀駕,
波濤猶憶五湖船。
雙溪夜月明寒玉,
眾嶺秋空斂翠煙。
也有扁舟歸去興,
故鄉東望思悠然。

Phiên âm

Vong Ngô bá Việt dĩ công tuyền,
Thâm ẩn vân lâm thuỷ học tiên.
Loan hạc tự phiêu Tam Thục giá,
Ba đào do ức Ngũ Hồ thuyền.
Song khê dạ nguyệt minh hàn ngọc,
Chúng lãnh thu không liễm thuý yên.
Dã hữu thiên chu quy khứ hứng,
Cố hương đông vọng tứ miên miên.

Dịch nghĩa

Đã làm nên công diệt nước Ngô đưa nước Việt lên ngôi bá
Bèn vào ở ẩn chốn rừng sâu mây phủ học phép tu tiên
Thường cưỡi loan, cưỡi hạc bay chơi vùng Ba Thục
Tùng lướt thuyền trên sóng nước Ngũ Hồ
Nước suối hai bên chảy róc rách dưới trăng khuya
Khói biếc toả lãng đãng trên các đỉnh núi mùa thu yên tĩnh
Đã có chiếc thuyền con để đi hay về tuỳ hứng
Nhưng lúc nào cũng nhìn về trời đông mà nhớ quê cũ

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Phá Ngô bá Việt, công thành,
Rừng mây ẩn náu, tập tánh phép tiên.
Xe loan Tam Thục khắp nơi,
Năm hồ sóng gió, chiếc thuyền lửng lơ.
Hai khe róc rách, bóng nga,
Núi non thu khí, xanh mờ khói mây.
Con thuyền hứng thú đó đây,
Mé đông quê quán, vẫn ngây mối tình.
Hồng Đô quán là miếu thờ Phạm Lãi, người thời Xuân Thu, mưu sĩ đã giúp Việt vương Câu Tiễn diệt được nước Ngô, xong việc ẩn thân chu du nay Ngũ Hồ, mai Ba Thục...
Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quang Đình » Đề Hồng Đô quán