22/03/2023 19:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

CXLV (Ngay như khiêm tốn của thiên thần)
CXLV (Si même la pudeur des anges)

Tác giả: Anna de Noailles

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/01/2023 11:07

 

Nguyên tác

Si même la pudeur des anges
Habitait le cœur féminin,
Je t’aurais dit ces mots étranges,
Mêlés d’arôme et de venin,
Par quoi la nature impudente
Vient au secours de l’âme ardente…

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ngay như khiêm tốn của thiên thần
Sống trong tâm hồn của nữ nhân,
Em nói với anh lời kỳ hoặc,
Trộn lẫn hương cùng độc chất trần,
Bằng vào bản chất nào trơ trẽn
Đến giúp linh hồn tỏ thiết thân...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna de Noailles » CXLV (Ngay như khiêm tốn của thiên thần)