16/04/2021 02:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vạn tượng tranh huy
萬象爭輝

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 09/11/2005 10:19

 

Nguyên tác

名園築就勢巍巍,
奉命多慚學淺微。
精妙一時言不盡,
果然萬物有光輝。

Phiên âm

Danh viên trúc tựu thế nguy nguy,
Phụng mệnh đa tàm học thiển vi.
Tinh diệu nhất thì ngôn bất tận,
Quả nhiên vạn vật hữu quang huy.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Vườn này xây đắp thực nguy nga,
Vâng mệnh đề thơ thẹn bút hoa.
Tinh xảo nhường nào không kể xiết,
Quả nhiên muôn vật đẹp thêm ra.
Bài này của Lý Hoàn 李紈.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Vạn tượng tranh huy