20/10/2021 15:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chết

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/05/2006 07:09

 

Chết mà vì nước, chết vì dân,
Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
Chết bởi Đông Chu hồi thất quốc,
Chết vì Tây Hán lúc tam phân.
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
Chết tựa Trưng Vương, phách hoá thần.
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,
Chết mà vì nước, chết vì dân.
Có sách chép tác giả bài này là Đặng Văn Bá (1873-1931).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Chết