29/05/2022 07:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Loan Giang hiệp tá trí sự Đỗ Phú Túc tiên sinh trung thu dạ phiếm nguyên vận
和灣江協佐致事杜富肅先生中秋夜泛原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 29/12/2014 13:54

 

Nguyên tác

八袞騷翁八月槎,
怡閒海汛歷灣坡。
揚帆肯借風為力,
剪燭寧知月已斜。
來往衡陽觀雁陣,
淺深彭蠡聽漁歌。
江湖詩骨年增健,
敢卜期頤鬢未華。

Phiên âm

Bát cổn[1] tao ông bát nguyệt tra,
Di nhàn hải tấn lịch loan pha.
Dương phàm khẳng tá phong vi lực,
Tiễn chúc[2] ninh tri nguyệt dĩ tà.
Lai vãng Hành Dương[3] quan nhạn trận,
Thiển thâm Bành Lãi[4] thính ngư ca.
Giang hồ thi cốt niên tăng kiện,
Cảm bốc kỳ di[5] mấn vị hoa.

Dịch nghĩa

Thi ông tám mươi tuổi, vào mùa thu dạo thuyền đi chơi
Vui thú nhàn rỗi thưởng thức cảnh đẹp của non sông núi đèo
Nhờ sức gió để dong buồm
Cứ chong đèn lên để hàn huyên dù biết ánh trăng tàn
Tới lui chốn Hành Dương để xem đàn nhạn
Ðến chốn Bành Lãi nước lúc cạn lúc sâu nghe tiếng chài ca
Cốt cách thi ca càng ngao du sông hồ càng thêm mạnh khoẻ
Dám rằng dù đã già 100 tuổi nhưng tóc chẳng bạc là bao

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Quan ông thu hứng một thuyền neo
Nhàn ngắm non sông ngắm núi đèo
Đưa đẩy buồm dong bằng gió thổi
Hàn huyên đèn thắp kệ trăng treo
Hành Dương lui tới xem đàn nhạn
Bành Lãi nông sâu ngóng tiếng chèo
Càng thú ngao du càng khoẻ mạnh
Đã già tóc bạc chẳng bao nhiêu
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

[1] 80 tuổi.
[2] Chong đèn, chỉ chuyện hàn huyên tâm sự cùng nhau. Lấy chữ trong bài "Dạ vũ ký bắc" 夜雨寄北 của Lý Thương Ẩn 李商隱:
Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ,
Ba sơn dạ vũ trướng thu trì.
Hà đương cộng tiễn tây song chúc,
Khước thoại Ba sơn dạ vũ thì.
君問歸期未有期,
巴山夜雨漲秋池。
何當共剪西窗燭,
卻話巴山夜雨時。
(Em hỏi ngày về anh nói chưa,
Ba sơn mưa núi ngập hồ thu.
Ngày nào gặp lại bên song cửa,
Chong đèn kể chuyện núi đêm mưa.)

[3] Tên đất ở Trung Quốc. "Ðằng Vương các tự" 滕王閣序 của Vương Bột 王勃 có những câu tả cảnh non nước trời mây bên Ðằng Vương các rất đặc sắc như sau:
Hồng toả vũ tễ,
Thải triệt vân cù.
Lạc hà dữ cô vụ tề phi,
Thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc.
Ngư chu xướng vãn, hưởng cùng Bành Lãi chi tân,
Nhạn trận kinh hàn, thanh đoạn Hành Dương chi phố.
虹鎖雨霽,
彩徹雲衢。
落霞與孤鶩齊飛,
秋水共長天一色。
漁舟唱晚,響窮彭蠡之濱,
雁陣驚寒,聲斷衡陽之浦。
(Bềnh bồng bàng bạc mây trôi,
Cầu vồng sặc sỡ tạnh trời sắc thâu.
Ráng bay cò lượn cùng nhau,
Long lanh đáy nước in màu trời thu.
Lắng tai văng vẳng chiều sâu, nghe chằm Bành Lãi vang mau giọng chài,
Tiếng đâu chìm nổi giữa trời, Hành Dương nhạn lạnh bi ai gọi bầy.)

[4] Tên một hồ nước lớn ở Trung Quốc.
[5] Người già sống lâu 100 tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Loan Giang hiệp tá trí sự Đỗ Phú Túc tiên sinh trung thu dạ phiếm nguyên vận