24/10/2021 00:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Câu trả lời của kẻ trộm
Ответ взломщика

Tác giả: Sergei Mikhalkov - Сергей Михалков

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2008 18:27

 

Nguyên tác

Как будто до сих пор живя с соседом в мире,
Вор как-то раз в соседский двор проник
И «фомкой» выломал замок в чужой квартире,
Но был с поличным взят за воротник. —
«Зачем ты перелез через чужой забор?!» —
«Калитка у тебя, сосед, была закрыта!» —
«А для чего в дверях ты выломал запор?» —
«Я не имел ключа!» — гласил ответ бандита.

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Bấy lâu hàng xóm bên nhau
Nay thành kẻ trộm lẻn vào nhà tôi
Bấy nhiêu khoá bẻ hết rồi
Cũng may tóm được cho đời quả tang
- Vì sao mày lại chui sang ?
- Cổng nhà bác đóng, hết đường vào đây
- Vì sao mày bẻ khoá này ?
- Vì chìa không có, dùng tay phá bừa.
1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sergei Mikhalkov » Câu trả lời của kẻ trộm