26/05/2024 12:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Bây giờ em muốn quên, người yêu dấu...”
“I shall forget you presently, my dear...”

Tác giả: Edna St. Vincent Millay

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 27/08/2021 09:19

 

Nguyên tác

I shall forget you presently, my dear,
So make the most of this, your little day,
Your little month, your little half a year
Ere I forget, or die, or move away,
And we are done forever; by and by
I shall forget you, as I said, but now,
If you entreat me with your loveliest lie
I will protest you with my favorite vow.
I would indeed that love were longer-lived,
And vows were not so brittle as they are,
But so it is, and nature has contrived
To struggle on without a break thus far,—
Whether or not we find what we are seeking
Is idle, biologically speaking.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Bây giờ em muốn quên, người yêu dấu,
Vậy thì, xin hãy gói ghém, chắt chiu,
Dăm ngày tháng, nửa năm của anh yêu
Em quên, hay chết, hoặc rời xa biệt,
Dần dà rồi; tình đôi ta mải miết
Quên anh, như đã nói, mà giờ đây,
Anh cầu xin bằng lời dối đáng yêu này
Em phản đối với lời thề yêu thích.
Em quả quyết tình yêu không xê dịch,
Những lời thề không dễ vỡ được đâu,
Bởi nó do, tự nhiên đã khởi đầu
Không ngừng thử thách qua bao ngày tháng, -
Có hay không thứ ta tìm trao tặng
Thường gọi là sinh lý, lúc thảnh thơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edna St. Vincent Millay » “Bây giờ em muốn quên, người yêu dấu...”