04/08/2021 17:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái liên khúc
採蓮曲

Tác giả: Lưu Phương Bình - 劉方平

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2014 15:11

 

Nguyên tác

落日清江裏,
荊歌艷楚腰。
採蓮從小慣,
十五即乘潮。

Phiên âm

Lạc nhật thanh giang lý,
Kinh ca diễm Sở yêu.
Thái liên tòng tiểu quán,
Thập ngũ tức thừa triều.

Dịch nghĩa

Trên dòng sông trong trẻo vào lúc buổi chiều,
Những cô gái Sở lưng ong, hát những bài dân ca Kinh Châu.
Tập quán nhỏ cho việc hái sen:
Vừa 15 tuổi là có thể chèo thuyền trên sông nước rồi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời xế chiều trên sông trong trẻo
Gái lưng ong đất Sở vui ca
Hái sen theo tập tục nhà
Vừa mười lăm tuổi ghe tha hồ chèo

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Phương Bình » Thái liên khúc