03/07/2022 16:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyết hậu tầm mai ngẫu đắc tuyệt cú kỳ 2
雪後尋梅偶得絕句其二

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2008 02:27

 

Nguyên tác

青帝宮中第一妃,
寶香熏徹素綃衣。
定知謪墮不容久,
萬觳玉塵來聘歸。

Phiên âm

Thanh đế cung trung đệ nhất phi,
Bảo hương huân triệt tố tiêu y.
Định tri trích tuỳ bất dung cửu,
Vạn hộc ngọc trần lai sính quy.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trong điện vua xuân bậc ái phi,
Áo tơ trắng toát nức hương bay.
Vốn hay bị trích không lâu nữa,
Bụi ngọc muôn thưng sẽ đón về.
Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 3 (70), 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Tuyết hậu tầm mai ngẫu đắc tuyệt cú kỳ 2