10/08/2022 05:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng hoàng giả hoa 2
皇皇者華 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:57

 

Nguyên tác

我馬維駒,
六轡如濡。
載馳載驅,
周爰咨諏。

Phiên âm

Ngã mã duy cu,
Lục bí như nhu;
Tải trì tải khu,
Chu viên tư tưu.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Kéo xe ta ngựa câu dũng mãnh
Sáu dây cương lấp lánh chói loà
Lướt mau chạy gấp ra xa
Hỏi han rộng rãi để mà dò thăm
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Hoàng hoàng giả hoa 2