02/10/2023 18:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trời đất trăng

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 10:59

 

Gặp đây mừng rỡ quá trời
Mà quên quá đất muôn đời mặt trăng
Quá trời quá đất quá trăng
Quá muôn tinh tú tuyết băng tình đời
Quá ôi quá! quá ôi thôi
Còn chờ chi chẳng qua đời mất đi
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Trời đất trăng