16/10/2021 23:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ Bửu Long

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 07:06

 

Bửu Long nắng hanh hao
Mặt nước bóng thuyền chao
Mái chèo thăm Tam Bảo
U huyền cõi Phật sao?

Hương bay mờ tục luỵ
Hoa nở sắc màu tươi
Chênh vênh kìa núi dựng
Đài sen Phật mỉm cười!

Ở đi lưu luyến mãi
Chim tiễn người ríu ran
Vi vút thông giục bước
Chùa hẹn buổi trùng lai...
Tháng Giêng 1996

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Hồ Bửu Long