02/10/2022 18:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Pha lộ trung vãn hành
黃玻路中晚行

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/11/2018 14:44

 

Nguyên tác

繡袍風耀晚陰濃,
詩癖搔還癢斗胸。
林下鳥如迎客話,
路旁泉為洗塵蹤。
雲歸錦覆皇崋轎,
雨霽藍拖積石峯。
驛館到來纔靠枕,
疏欞忽漏暮山鐘。

Phiên âm

Tú bào phong diệu vãn âm nùng,
Thi tích tao hoàn dạng đẩu hung.
Lâm hạ điểu như nghinh khách thoại,
Lộ bàng tuyền vị tẩy trần tung.
Vân quy cẩm phúc hoàng hoa[1] kiệu,
Vũ tễ lam đà tích thạch phong.
Dịch quán đáo lai tài kháo chẩm,
Sơ linh hốt lậu mộ sơn chung.

Dịch nghĩa

Bào vóc gió phất phơ, bóng tối đậm,
Ghiền thơ gãi mà vẫn ngứa trong lòng.
Dưới rừng chim hót như lời đón khách,
Bên đường suối như rửa sạch bụi trần cho người.
Mây về giày gấm, kiệu sứ thần,
Mưa tạnh giỏ xách đựng núi đá.
Quán ở nhà trạm đến, mới dựa gối,
Song cửa sổ thưa bỗng lọt vào chuông núi tối.

Bản dịch của Hoài Anh

Tối trời, bào vóc gió tung,
Chiền thơ gãi vẫn thấy lòng ngứa tân.
Chim đó khách tiếng vang ngân,
Bên đường suối rửa bụi trần sạch bong.
Mây về giày gấm kiệu hồng,
Tạnh mưa giỏ xách núi chồng đá cao.
Quán về nghỉ chửa được bao,
Song thưa nghe đã lọt vào hồi chuông.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Nghĩa là đẹp đẽ, rực rỡ, thường dùng từ để ca ngợi việc đi sứ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Hoàng Pha lộ trung vãn hành