22/07/2024 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu trung
舟中

Tác giả: Huyền Quang thiền sư - 玄光禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 08/04/2006 04:33

 

Nguyên tác

一葉扁舟湖海客,
撐出葦行風摵摵。
微茫四顧晚潮生,
江水連天一鷗白。

Phiên âm

Nhất diệp biển chu hồ hải khách,
Xanh xuất vi hành phong thích thích[1].
Vi mang tứ cố vãn triều sinh,
Giang thuỷ liên thiên nhất âu bạch.

Dịch nghĩa

Một lá thuyền con, một khách hải hồ,
Chèo khỏi rặng lau, tiếng gió xào xạc.
Bốn bề mịt mù, con nước buổi chiều đương lên,
Một chim âu trắng giữa khoảng nước trời liền nhau.

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Dấu khách giang hồ thuyền một lá,
Hàng lau lách gió chèo thong thả.
Bốn bề trông quạnh ngọn triền lên,
Nước biếc liền trời âu trắng xoá.
Bản dịch trên Nam Phong tạp chí.
[1] Có bản chép là 慼慼.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huyền Quang thiền sư » Chu trung