21/10/2021 09:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống ẩn giả nhất tuyệt
送隱者一絕

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2014 13:22

 

Nguyên tác

無媒徑路草蕭蕭,
自古雲林遠市朝。
公道世間唯白髮,
貴人頭上不曾饒。

Phiên âm

Vô môi kính lộ thảo tiêu tiêu,
Tự cổ vân lâm viễn thị triêu.
Công đạo thế gian duy bạch phát,
Quý nhân đầu thượng bất tằng nhiêu.

Dịch nghĩa

Con đường nhỏ không lối rẽ, cỏ mọc gió rì rào,
Từ xưa chốn mây ngàn vẫn xa cách với thành thị.
Duy có một con đường đi chung là tóc bạc,
Người quyền quý có ai mà chẳng bị tóc bạc nhiều.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường nhỏ thẳng rì rào cỏ lắc
Chốn thị thành vốn khác núi rừng
Duy tóc bạc, là lẽ chung
Dẫu là quý tộc ai không bạc đầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Tống ẩn giả nhất tuyệt