01/07/2022 02:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phim ma

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/07/2011 19:16

 

một người nữa gục chết
tiếng nổ

máu
sự bảo vệ của chế độ độc tài
là họng súng chỉ thiên
đạn lạc!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Phim ma