30/11/2022 05:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc
塞下曲

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2008 06:56

 

Nguyên tác

夜戰桑乾北,
秦兵半不歸。
朝來有鄉信,
猶自寄寒衣。

Phiên âm

Dạ chiến Tang Càn bắc,
Tần binh bán bất quy.
Triêu lai hữu hương tín,
Do tự ký hàn y.

Dịch nghĩa

Đêm qua đánh nhau ở phía bắc sông Tang Càn
Một nửa quân Tần không về nữa
Thế mà sớm nay người mất rồi vẫn có thư nhà gửi tới
Lại còn gửi cả áo rét nữa

Bản dịch của Lâm trung Phú

Đêm đánh Tang Càn bắc,
Lính Tần nửa chẳng về.
Thư nhà sớm lại đến,
Áo rét gửi từ quê!
Sông Tang Càn bắt nguồn từ núi Tang Càn, thuộc huyện Mã Ba, tỉnh Sơn Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Tái hạ khúc