21/05/2022 07:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Núp bóng

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 21:12

 

Nàng ở lầu hoa hay chái tranh
Miễn sao ấm áp được tình anh
Phong trần tước xé guồng tơ tưởng
Chỉ sợi yêu thương mới vá lành
9-1993

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Núp bóng