02/10/2023 18:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuội ơi!

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 18/09/2021 18:56

 

Manh tâm xây mộng sang giàu
Máu me
khanh tướng
công hầu thế gian

Bạo tàn
đem
trả nghĩa ân
Phủi tay quá khứ van cần lòng thương.

Cổ kim
vạn vật vô thường
Cung đài
Thành quách
Đế vương
cũng tàn!

Mỗi năm
một
độ thu sang
Còn
nguyên một bóng trăng vàng
Cuội ơi!
12.9.19

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Cuội ơi!