09/08/2022 11:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân chinh phụ

Tác giả: Chu Ngạn Thư

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 11:16

 

người đi, kẻ cuống chân, trông
màn buông, cửa khép,.ngồi mong dáng, rời
bụi mòn mỏi đợi, bụi rơi
nửa vuông chiếu mốc hơi người, cuộn không
buồn soi từng mảng tường long
khép chân, dạng thú hiện trong bóng người

già đời, binh lửa chưa lơi
khuya, mơ xe đổ - ngực phơi, bấc lùa
tháng 3-1975

Nguồn: Thơ Chu Ngạn Thư 1975, tác giả tự in, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Ngạn Thư » Tân chinh phụ