13/08/2020 06:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung cúc
供菊

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2007 17:52

 

Nguyên tác

彈琴酌酒喜堪儔,
几案婷婷點綴幽。
隔坐香分三徑露,
拋書人對一枝秋。
霜清紙帳來新夢,
圃冷斜陽憶舊遊。
傲世也因同氣味,
春風桃李未淹留。

Phiên âm

Đàn cầm chước tửu hỉ kham trù,
Kỷ án đình đình điểm chuế u.
Cách toạ hương phân tam kính lộ,
Phao thư nhân đối nhất chi thu.
Sương thanh chỉ trướng lai tân mộng,
Phố lãnh tà dương ức cựu du.
Ngạo thế dã nhân đồng khí vị,
Xuân phong đào lý vị yêm lưu.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Rượu ngọt đàn hay đón bạn hiền,
Lả lơi trên án bóng thuyền quyên.
Hương pha mùi móc người xa mấy,
Mắt ngắm cành thu sách quẳng liền.
Sương đẫm màu kia mơ chửa tỉnh,
Vườn chơi chiều nọ nhớ hay quên.
Ngông đời ta lại như ai đấy,
Đào lý xuân kia cũng biếng nhìn.
枕霞舊友 - Chẩm Hà cựu hữu (Sử Tương Vân)

Bài này trong hồi 38.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Cung cúc