08/02/2023 14:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em yêu chú mèo
I Love Little Pussy

Tác giả: Jane Taylor

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2019 22:00

 

Nguyên tác

I love little pussy,
Her coat is so warm,
And if I don’t hurt her,
She’ll do me no harm.

So I’ll not pull her tail,
Nor drive her away,
But pussy and I,
Very gently will play

She shall sit by my side
And I’ll give her some food;
And pussy will love me
Because I am good.

I’ll pat pretty pussy,
And then she will purr;
And thus show her thanks
For my kindness to her.

I’ll not pinch her ears,
Nor tread on her paw,
Lest I should provoke her
To use her sharp claw.

I never will vex her
Nor make her displeased:
For pussy don’t like
To be worried and teased

Bản dịch của Thái Bá Tân

Em yêu chú mèo nhỏ
Lông thật ấm và mềm
Nếu em không trêu nó
Nó rất hiền với em

Em không đuổi, không đánh
Chẳng kéo đuôi bao giờ
Thành ra em và nó
Chơi rất vui hàng giờ

Em cho chút gì đó
Mèo xán lại ngồi bên
Nó yêu em, em biết
Vì em ngoan và hiền

Em vỗ vỗ lưng nó
Nó gầm gừ thật yêu
Như thể đang muốn nói
Nó cảm ơn em nhiều

Em sẽ không trêu chọc
Không giẫm chân, cấu tai
Trừ khi em khích nó
Để xem vuốt ngắn, dài

Em không làm nó giận
Không quát mắng linh tinh
Vì nó rất không thích
Người khác trêu chọc mình
Nguồn: Chuyến du hành của những giọt nước (thơ thiếu nhi song ngữ), Nhiều tác giả, Thái Bá Tân dịch, NXB Kim Đồng, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jane Taylor » Em yêu chú mèo