23/10/2021 20:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 5
江畔獨步尋花其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2005 09:49

 

Nguyên tác

黃師塔前江水東,
春光懶困倚微風。
桃花一簇開無主,
可愛深紅愛淺紅?

Phiên âm

Hoàng Sư tháp tiền giang thuỷ đông,
Xuân quang lãn khốn ỷ vi phong.
Ðào hoa nhất thấu khai vô chủ,
Khả ái thâm hồng ái thiển hồng.

Dịch nghĩa

Trước khi đến tháp Hoàng Sư, dòng sông chảy về hướng đông,
Trong ánh xuân mệt mỏi mong chờ gió nhẹ.
Một cụm hoa đào không chủ nở,
Hồng đậm hay hồng lạt dễ thương hơn đây!

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Trước tháp Hoàng Sư nước chảy đông
Rã rượi hiu gió ánh xuân nồng
Hoa đào không chủ mừng xuân nở
Dễ yêu hồng thẳm hay hồng hồng.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 5