03/10/2022 05:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 2
獻封大夫破播仙凱歌其二

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2007 06:38

 

Nguyên tác

官軍西出過樓蘭,
營幕傍臨月窟寒。
蒲海曉霜凝馬尾,
蔥山夜雪撲旌竿。

Phiên âm

Quan quân tây xuất quá Lâu Lan[1],
Doanh mạc bàng lâm nguyệt quật hàn.
Bồ hải[2] hiểu sương ngưng mã vĩ,
Thông sơn[3] dạ tuyết phác tinh can.

Dịch nghĩa

Quan quân đi về phía tây qua khỏi Lâu Lan,
Trăng lên hạ trại gần một cái hang, trời lạnh.
Sương sớm bên hồ Bồ đọng trên lông đuôi ngựa,
Tuyết đêm trên núi Thông treo trên cột cờ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lâu Lan quân tiến về tây
Hốc hang trăng lạnh doanh bày rừng hoang
Sương Bồ Hải trắng ngựa đàn
Núi Thông đêm tuyết phủ tràn cờ quân
[1] Tên đất và bộ tộc sống tại đất này, nay là huyện Tuế Bố Bạc Tây trong khu tự trị Tân Cương.
[2] Tức hồ Bồ, nằm trong huyện Tuế Bố Bạc Tây.
[3] Tên núi gần hồ Bồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 2