18/09/2021 01:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức vương tôn - Bà Dương Bành thị tiểu lâu tác
憶王孫-鄱陽彭氏小樓作

Tác giả: Khương Quỳ - 姜夔

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/10/2015 06:32

 

Nguyên tác

冷紅葉葉下塘秋,
長與行雲共一舟。
零落江南不自由。
兩綢繆,
料得吟鸞夜夜愁。

Phiên âm

Lãnh hồng diệp diệp há đường thu,
Trường dữ hành vân cộng nhất chu.
Linh lạc giang nam bất tự do.
Lưỡng trừu mâu,
Liệu đắc ngâm loan dạ dạ sầu.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Hồ thu lá đỏ rụng bao phen
Mây với ta đi một lá thuyền
Gaing Nam mấy độ đời trôi dạt
Ôi thương nhớ
Nhớ em trằn trọc ngủ không yên
Bà Dương nay thuộc huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Quỳ » Ức vương tôn - Bà Dương Bành thị tiểu lâu tác