27/10/2020 15:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dưới bóng đa

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2014 15:20

 

Chiếc chim sẻ trên cành sa xuống mổ
Hạt cơm thừa trong kẽ cỏ non tơ
Bài thơ trên thuộc chùm thơ "Nét chấm phá"
Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Dưới bóng đa