07/03/2021 10:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trắng hoa gì

Tác giả: Chim Trắng - Hồ Văn Ba

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 28/07/2009 09:54

 

Ở Chô-long Campuchia, Âu-xơ-rây hỏi:
Yêu ở Việt nam anh yêu hoa gì


Yêu ở Việt nam anh yêu hoa đào đỏ ấy
Và vàng  rực ấy hoa mai
Yêu rước cửa nhà anh hoa quỳnh đêm trắng nở
Yêu trước ngỏ lòng mình - hoa “đừng quên tôi”!

Âu-xơ-rây !
Hoài hoài nhớ bàn tay em vẫy
Trong một chiều thị trấn chia tay
Em ngắt một đóa hoa và bảo: Không quên!
Em đã cho tôi cánh hoa gì vậy?
Hoa không tên sắc hoa không còn nhớ
Đêm ở Việt Nam đau điếng nhớ không màu.
Thơ anh có thể vượt chiều cao biên giới
Ở đâu Âu-xơ-rây?
Ôi đất nước nghìn lần em yêu dấu
Đã đưa em đi đâu, về đâu ?

Yêu ở Việt Nam anh yêu hoa đào đỏ ấy
Yêu ở đất nước em anh yêu trắng hoa gì!
Yêu trước cửa lòng mình…
Âu-xơ-rây,
Sắc hoa không màu – nhớ
Sắc hoa đau.
2-11-1998

Nguồn: trang cá nhân của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chim Trắng » Trắng hoa gì