16/06/2024 16:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa mai đầu mùa

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/02/2007 09:55

 

Vườn xuân dòm dỏ đã chầy[1] ngày,
Dễ có Lâm Bô[2] biết được hay[3].
Hoa bạc phau phau xâm khí tuyết,
Chồi xanh êu ếu[4] lạt hơi may,
Tỏ tường phòng khách khi đầm ấm.
Lau chuốt lòng xuân đoạn đắng cay.
Kham hạ[5] điều canh[6] còn để đợi,
Kẻo[7] còn đào mận[8] những thay lay[9].
[1] Muộn.
[2] Đời Tống, tính tình điềm đạm, không có vợ con, hằng ngày chỉ thưởng ngoạn mai và hạc, người bấy giờ nói mai là vợ, hạc là con của Lâm Bô.
[3] Rõ.
[4] Mơn mởn.
[5] Hèn nào.
[6] Pha chế canh.
[7] Khỏi.
[8] Nhân tài.
[9] Lôi thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Hoa mai đầu mùa