10/08/2020 16:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phá đền rồi lại làm đền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 00:02

 

Phá đền rồi lại làm đền,
Nào ai cướp nước, tranh quyền chi ai!
Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai,
Nước sông trong sao lại chảy hoài?
Thương người xa xứ lạc loài đến đây.
Nguyễn Ánh sau khi lên làm vua đã phá huỷ một số đền đài, di tích cũ và bắt nhân dân đi phu xây dựng cung điện mới nên đã bị nhân dân ca thán.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Phá đền rồi lại làm đền