20/06/2024 11:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dự Nhượng kiều
豫讓橋

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2005 00:06

 

Nguyên tác

豫讓匿身刺襄子,
此地因名豫讓橋。
豫讓既殺趙亦滅,
橋邊秋草空蕭蕭。
君臣正論堪千古,
天地全經盡一朝。
凜烈寒風冬日薄,
奸雄過此尚魂消。

Phiên âm

Dự Nhượng nặc thân thích Tương Tử[1],
Thử địa nhân danh Dự Nhượng kiều.
Dự Nhượng kí sát Triệu diệc diệt,
Kiều biên thu thảo không tiêu tiêu.
Quân thần chính luận kham thiên cổ,
Thiên địa toàn kinh tận nhất triêu.
Lẫm liệt hàn phong đông nhật bạc,
Gian hùng quá thử thượng hồn tiêu.

Dịch nghĩa

Dự Nhượng dấu mình đâm Tương Tử
Chỗ này do đó tên là cầu Dự Nhượng
Dự Nhượng giết rồi, nước Triệu cũng diệt vong
Bên cầu cỏ thu xơ xác
Lời bàn đúng đắn về nghĩa vua tôi đáng làm gương muôn thuở
Làm trọn đạo trời đất trong một sớm
Gió lạnh căm căm, trời đông nhạt
Kẻ gian hùng tới đây còn mất hồn vía

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Dự Nhượng giấu mình đâm Tương Tử
Cầu tên Dự Nhượng kể từ đây
Dự Nhượng giết đi nhà Triệu mất
Bên cầu xơ xác cỏ thu lay
Trung nghĩa lời bàn gương vạn cổ
Đất trời đạo trọn sáng hôm nay
Căm căm gió lạnh ngày đông nhạt
Gian hùng bước tới vía hồn bay
Dự Nhượng: Xem chú thích trong bài Dự Nhượng kiều chuỷ thủ hành.

[1] Trí Bá 智伯 đánh thua Triệu Tương Tử 趙襄子, bị Tương Tử cho sơn xương sọ dùng làm tô đựng rượu (có thuyết nói dùng đựng nước tiểu). Dự Nhượng hết lòng rửa nhục cho Trí Bá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Dự Nhượng kiều