23/03/2023 14:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu tâm sự

Tác giả: Tương Phố - Đỗ Thị Đàm

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2019 23:17

 

Thu tâm sự đầy vơi nước mắt,
Dồn trăm năm này tập văn này[1]!
Thời gian qua, hận chẳng khuây,
Lứa đôi vẫn nhớ bạn ngày tuổi xanh.
Đời trống trải, buồn tênh mọi nỗi,
Năm lại năm, thôi nói năng chi;
Cõi trần kẻ ở, người đi,
Thế gian phong vị còn gì là vui!
Tử sinh để ngậm ngùi một kiếp,
Nỗi quạnh hiu, lòng biết với lòng;
Có đêm trước án đèn chong,
Mỗi câu, mỗi chữ, mỗi dòng châu sa.
Khoảng trời đất, bao la man mác,
Mối sầu riêng kí thác văn chương;
Mực hoa ghi sử đoạn trường,
Lệ Thu[2] lai láng, Sông Tương[3] dạt dào.
Kiếp này biệt, kiếp nào gặp nữa?
Những âm thầm nghĩ nhớ thương nhau;
Hoa râm chớm điểm mái đầu,
Lòng son khôn gột, dạ sầu khôn nguôi.
Đời hiu quạnh, năm trôi lặng lẽ,
Bóng tà dương, ai vẽ cảnh chiều;
Duyên xưa dang dở đã nhiều,
Tình xưa còn lệ bấy nhiêu là tình!
Lầu Song An, Phúc Yên
mùa thu năm Quý Vị, 1943

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960
[1] Tập Mưa gió sông Tương riêng ghi nỗi niềm tâm sự của người vợ suốt đời vẫn nhớ thương anh.
[2] Giọt lệ thu.
[3] Mưa gió sông Tương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương Phố » Thu tâm sự