18/05/2024 16:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đặng Lặc đường thứ Dung Đài vận

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 27/12/2022 23:55

 

Phiên âm

Vu hồi nhất trạo nhập sơn a,
Xanh bát thanh huyên lãng lý qua.
Tiểu, đại Hoa Sơn khan tích huyễn,
Lệ, Cần giang khẩu thức thán đa.
Thâm thu thụ diệp dao hoàng tử,
Tịch cảnh nhân yên trưởng tỵ la.
Dao chỉ quy kỳ nguyệt viên mãn[1],
Giá cô nhiêu tự hoán ca ca.

Dịch nghĩa

Thuyền quanh co tiến vào eo núi,
Tiếng hò “cạy”, “bát” vang lừng trên sóng nước.
Nhìn ngọn Tiểu Hoa Sơn, Đại Hoa Sơn thấy dấu xưa biến cải,
Trông cửa sông Lệ, sông Cần biết lắm thác ghềnh.
Giữa thu, lá cây vàng tía xen lẫn,
Cảnh vắng, nhà cửa dây leo mọc đầy.
Ngày về tới nước, trăng hẳn đã tròn,
Chim đa đa mỏi miệng kêu “Gia! Gia!”

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thuyền quanh co tiến vào eo núi,
“Cạy”, “bát” hò vang dội sóng đưa.
Hoa Sơn lớn nhỏ khác xưa,
Cửa sông Cần, Lệ nhấp nhô thác ghềnh.
Tiết thu muộn, lá cành vàng, tía,
Dây leo đầy, vắng vẻ xóm thôn.
Ngày về, trăng hẳn đã tròn,
Gà gô mỏi miệng bồn chồn “Gia! Gia!”
[1] Theo Bắc sà nhật kỷ, thuyền sứ bộ ngày 26 tháng 7 âm lịch vào đậu ở bến Đặng Lặc và đến 12 tháng 8 thì về tới Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Đặng Lặc đường thứ Dung Đài vận