28/10/2021 05:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa thơm giắt để mái hiên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 16:12

 

Hoa thơm giắt để mái hiên,
Gió nam thổi lọt cửa quyền cũng thơm.
Mùi thơm giắt để nồi vôi,
Biển kình lặng bặt còn mùi dấu thơm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoa thơm giắt để mái hiên