20/01/2022 06:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệu nội kỳ 2
悼内其二

Tác giả: Xà Tường - 佘翔

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2021 20:43

 

Nguyên tác

髙樓無復試紅妝,
塵掩香奩淚涕滂。
竊藥便教奔月去,
廣寒那得畫眉郎。

Phiên âm

Cao lâu vô phục thí hồng trang,
Trần yểm hương liêm lệ thế bàng.
Thiết dược tiện giao bôn nguyệt khứ,
Quảng Hàn na đắc hoạ mi lang.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Không trở lại lầu cao thường trang điểm,
Tráp phấn son bụi đóng lệ dòng dòng.
Thâu linh dược bay lên trăng đi mất,
Cung Quảng Hàn ai kẻ vẽ mày cong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xà Tường » Điệu nội kỳ 2