27/07/2021 01:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đỗ Lăng tuyệt cú
杜陵絕句

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2006 09:36

 

Nguyên tác

南登杜陵上,
北望五陵間。
秋水明落日,
流光滅遠山。

Phiên âm

Nam đăng Đỗ Lăng thượng,
Bắc vọng Ngũ Lăng gian.
Thu thuỷ minh lạc nhật,
Lưu quang diệt viễn sơn.

Dịch nghĩa

Trèo lên Đỗ Lăng ở phương nam,
Nhìn về Ngũ Lăng ở phương bắc,
Dòng nước thu trong veo ánh lên mặt trời chiều,
Ánh sáng phản chiếu lấp lánh làm không thấy ngọn núi ở phía xa.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Phía nam lên đến Đỗ Lăng,
Ngũ Lăng khoảng bắc cũng hằng ngắm coi.
Nước thu sáng lấp mặt trời,
Lung linh lóa xoá núi nơi xa vời!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Đỗ Lăng tuyệt cú