27/01/2023 09:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm trắng

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 02:06

 

Đêm bệnh viện mọi người không ngủ
Một nỗi đau vừa mới ra đi
Sự sống chết muôn đời tiếp nối
Mà có gì thao thức suốt đêm?!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » Đêm trắng