04/10/2023 23:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Câu đối đề cổng Trường Đông Kinh nghĩa thục

Tác giả: Đào Nguyên Phổ - 陶源譜

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2020 10:34

 

Lấy Quốc ngữ làm chuông cảnh tỉnh, khua vang ngõ hẹp hang cùng;
Đem báo chuông thay đuốc văn minh, soi rạng miền Nam cõi Bắc.
Để cổ động cho phong trào học chữ Quốc ngữ, phong trào canh tân, Đào Nguyên Phổ làm câu đối này treo trước cổng Trường Đông Kinh nghĩa thục.

Nguồn: Đình nguyên Hoàng giáp Đào Nguyên Phổ, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Nguyên Phổ » Câu đối đề cổng Trường Đông Kinh nghĩa thục