28/09/2022 07:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạo trung Liễu chi từ kỳ 4
道中栁枝詞其四

Tác giả: Nghê Nhạc - 倪岳

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 22:08

 

Nguyên tác

楊栁新青拂水齊,
牽舟人正滿長堤。
推篷忽見中天月,
游子愁聞烏夜啼。

Phiên âm

Dương liễu tân thanh phất thuỷ tề,
Khiên chu nhân chánh mãn trường đê.
Thôi bồng hốt kiến trung thiên nguyệt,
Du tử sầu văn ô dạ đề.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dương liễu xanh tươi phẩy nước đều,
Khắp đoạn đê đầy phu kéo ghe.
Đẩy thuyền bỗng thấy trời trăng sáng,
Quạ kêu du tử lắng buồn nghe.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghê Nhạc » Đạo trung Liễu chi từ kỳ 4