23/03/2023 02:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con én
제비

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 02/08/2008 18:31

 

Nguyên tác

하늘로 날아다니는 제비의 몸으로도
일정(一定)한 깃을 두고 돌아오거든!
어찌 설지 않으랴, 집도 없는 몸이야!

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Thân con én đến tận trời
Có nhà có tổ, bầu trời cứ bay!
Buồn làm sao cái thân này
Không nhà không cửa, ngày ngày về đâu!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Con én