04/10/2022 05:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tang Trung 3
桑中 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 23:40

 

Nguyên tác

爰采葑矣,
沬之東矣。
云誰之思,
美孟庸矣。
期我乎桑中,
要我乎上宮,
送我乎淇之上矣。

Phiên âm

Viên thái phong hĩ
Muội chi đông hĩ
Vân thuỳ chi tư ?
Mỹ Mạnh Dung hĩ
Kỳ ngã hồ Tang Trung.
Yên ngã hồ Thượng Cung.
Tống ngã hồ Kỳ chi Thượng hĩ.

Dịch nghĩa

Bèn hái rau phong,
Ở phía đông làng Muội.
Rằng ai là người ta thương nhớ ?
Là người con gái cả họ Dung đẹp đẽ.
Ước hẹn với ta ở đất Tang Trung
Đón ta ở đất Thượng Cung,
Rồi đưa ta ở đất Kỳ Thượng.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Rau phong kia bèn cùng đi hái,
Tới Muội rồi đến tại phía đông.
Ai người ta nhớ ta trông ?
Thướt tha đẹp đẽ Mạnh Dung là nàng.
Hẹn cùng ta chốn Tang Trung ấy,
Đến Thượng Cung nàng lại đón ta.
Đưa nơi Kỳ Thượng đấy mà.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

phong: cây mạn tinh (một loài rau).
Dung: họ Dung, chưa nghe đến, nghi cũng là một gia tộc quyền quý.

Sách Lễ Ký nói rằng, những lời thơ của nước Dung, nước Vệ đều là những tiếng của thời loạn gần tới sự nhảm nhí. Những tiếng ở trong đám dâu, ở trong bãi sông Bộc đều là những tiếng mất nước. Chính trị rời rã, nhân dân lưu ly, thói dối gạt bề trên và thi hành theo tư dục thì không thể ngăn được. Xét thấy hai chữ tang gian (tiếng dâm loạn trong đám dâu) tức là thiên này, cho nên bài tiểu tự cũng dùng lời nói ở sách Nhạc ký.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tang Trung 3