27/06/2022 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng nguyệt hoài viễn
望月懷遠

Tác giả: Trương Cửu Linh - 張九齡

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 13:26

 

Nguyên tác

海上生明月,
天涯共此時。
情人怨遙夜,
竟夕起相思。
滅燭憐光滿,
披衣覺露滋。
不堪盈手贈,
還寢夢佳期。

Phiên âm

Hải thượng sinh minh nguyệt,
Thiên nhai cộng thử thì.
Tình nhân oán dao dạ,
Cánh tịch khởi tương ti (tư).
Diệt chúc liên quang mãn,
Phi y giác lộ ti.
Bất kham doanh thủ tặng,
Hoàn tẩm mộng giai kỳ.

Dịch nghĩa

Trăng sáng mọc trên biển,
Lúc này soi chung cả chân trời.
Người có tình buồn oán đêm xa cách,
Suốt đêm trường thương nhớ nhau.
Tắt nến đi vì yêu ánh sáng chan hoà,
Khoác áo vào mới biết sương móc thấm ướt.
Khó lòng lấy tay vốc ánh sáng để tặng nhau được,
Ngủ đi may được gặp nhau trong giấc mơ.

Bản dịch của Hải Đà

Trùng dương trăng sáng chiếu
Lung linh khắp khung trời
Vương sầu tình ly xứ
Suốt đêm nhớ người ơi
Đèn mờ thương ánh tỏ
Aùo choàng sương móc rơi
Muốn tặng mà khó vốc
Hẹn mơ chắc gặp người...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Cửu Linh » Vọng nguyệt hoài viễn