01/10/2020 09:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim chích bông

Tác giả: Nguyễn Viết Bình

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 11/07/2015 14:20

 

Chim chích bông
Bé tẹo teo
Rất hay chèo
Từ cành na
Ra cành bưởi
Qua bụi chuối
Em vẫy gọi
Chích bông ơi!
Luống rau xanh
Sâu đang phá
Chim xuống nhé
Có thích không?
Chú chích bông
Liền sà xuống
Bắt sâu cùng
Và luôn miệng
Thích... thích... thích!
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Văn Dung phổ nhạc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Viết Bình » Chim chích bông