28/06/2022 10:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thân hình ấy, nhớ chăng...
Body, remember

Tác giả: Constantine Cavafy - Κωνσταντίνος Καβάφης

Nước: Hy Lạp
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 26/12/2007 01:02

 

Nguyên tác

Body, remember not only how much you were loved,
not only the beds on which you lay,
but also those desires for you that glowed plainly in the eyes,
and trembled in the voice-
and some chance obstacle made futile.
Now that all of them belong to the past,
it almost seems as if you had yielded to those desires-
how they glowed,
remember in the eyes gazing at you;
how they trembled in the voice, for you, remember, body.

Bản dịch của Hữu Việt

Thân hình ấy, hãy nhớ không chỉ vì em tuyệt vời đáng yêu
không chỉ vì những chiếc giường em đã nằm lên
mà bởi cả những khát khao em rạo rực mở to
trong cặp mắt nhìn
và những âm thanh run rẩy thì thầm -
và cả sự trở ngại tình cờ không đáng kể.

Bây giờ tất cả đã hoàn toàn thuộc về quá khứ
dường như ngay cả nếu em chịu thua những khát khao anh –
chúng mới rạo rực làm sao,
thì hãy nhớ, trong cặp mắt nhìn em chăm chú
những lời thì thầm cho em mới run rẩy làm sao.
Dịch từ bản tiếng Anh "Body, remember..."

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Constantine Cavafy » Thân hình ấy, nhớ chăng...