15/05/2021 07:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà bỉ nùng hĩ 3
何彼襛矣 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:35

 

Nguyên tác

其釣維何?
維絲伊緡。
齊侯之子,
平王之孫。

Phiên âm

Kỳ điếu duy hà?
Duy ty y dân.
Tề Hầu chi tử,
Bình Vương chi tuân (tôn).

Dịch nghĩa

Câu cá thì cần những gì?
Chỉ cần sợi tơ xe hợp chung lại thành nhợ làm dây câu.
Cũng như con trai của Tề Hầu,
Và cháu gái của Bình Vương kết hợp lại thành hôn nhân.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đi câu phải có món nào?
Cần tơ se sợi dây câu một đường..
Con Tề Hầu bực cao sang,
Sánh cùng cháu gái Bình Vương rỡ ràng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Hà bỉ nùng hĩ 3